Wat zijn wijnvlekken?

Een wijnvlek, ook wel naevus flammeus genoemd, is een aangeboren vaatafwijking die gekenmerkt wordt door te sterk uitgezette bloedvaatjes in de huid.


Hoe ontstaan wijnvlekken?
De oorzaak begint in de embryonale fase door een verandering van structuur in het DNA. Drie tot vijf van elke duizend kinderen wordt geboren met wijnvlekken. 
De precieze oorzaak van de huidaandoening wijnvlekken zijn niet bekend. Ook is niet bewezen dat roken, alcoholgebruik of gebruik van medicatie tijdens de zwangerschap een invloed heeft op deze aangeboren afwijking.

Kenmerken
Bij de geboorte van een kindje met deze huidaandoening ziet men vaak een vlakke roze verkleuring van de huid. Naarmate het kind volwassen wordt, kunnen de bloedvaatjes verder uitzetten waardoor de wijnvlek groter, donkerder en dikker wordt. Meestal ziet men dan een meer paarsachtige verkleuring optreden.

Wijnvlekken komen vooral in de hals en het gezicht voor. Bij een klein aantal van de gevallen kan de huidaandoening wijnvlekken gepaard gaan met een neurologische afwijking.

 

Wilt u af van Wijnvlekken?

Bekijk hier de behandeling voor Wijnvlekken.

Bekijk de behandeling